VISIE

overtuigend verbeelden

‘Krijg grip op je verbeelding en laat zien wat je denkt!’

Pixual gelooft dat verbeelding geen grenzen kent. Er zijn mogelijkheden te over. Maar hoe maak je nu de juiste ontwerpkeuze? Pixual helpt je om jouw kaders helder te formuleren en je visuele communicatie te verbeteren. Krijg grip op je verbeelding en laat zien wat je denkt!

variabel ontwerpen

‘Door randvoorwaarden als variabele parameters in te voeren kunnen ze achteraf aangepast worden’

Binnen de kaders van een ontwerpproces bestaat vaak een complex web van verschillende, met elkaar verwoven, randvoorwaarden. Het totaal van deze voorwaarden omschrijft het ontwerp en afzonderlijk beïnvloeden ze elkaar. Parametrisch design is het koppelen van deze randvoorwaarden waardoor het 3D model wordt beschreven.

In een simpel voorbeeld kan de kracht van parametrisch design worden samengevat.
Neem een toren als voorbeeld. De randvoorwaarde voor de vorm (vierkant, rond, zeshoekig etc.) wordt ingevoerd als een variabele, een zogenoemde ‘parameter’. Het grondvlak van de toren, het totale vloeroppervlak en de verdiepingshoogte is vooraf vastgesteld. Door de vorm van de toren te veranderen verandert het vloeroppervlak per verdieping, en dus het aantal verdiepingen dat noodzakelijk is om het gewenste totaaloppervlak te behalen. Zie onderstaande GIF.

Het wijzigen van één randvoorwaarde zorgt ervoor dat alle andere voorwaarden in verhouding mee wijzigen.

Tot op zekere hoogte is het mogelijk om te doorgronden welke gestelde randvoorwaarden invloed op elkaar hebben, zeker in het bovenstaande voorbeeld. Maar bij grote complexe processen kan dit ondoorzichtig worden. Door deze voorwaarden parametrisch in het programma in te voeren zijn ze achteraf aan te passen zodat verbanden inzichtelijk worden. Varianten genereren gaat hierdoor snel en gemakkelijk en kan zelfs geautomatiseerd worden. Flexibiliteit staat hierin centraal. Beargumenteerde ontwerpkeuzes worden hierdoor duidelijk gevisualiseerd. Pixual helpt je om variabel te ontwerpen! Kijk voor meer informatie over parametrisch ontwerpen op de site van ParametricCamp via deze link.